П Ъ Л Н О М О Щ Н О

 

(Здесь  указывается  тот, кто дает  доверенность)

за представителство в Общо събрание на Етажна собственост Емералд А в курортен апартаментен комплекс „Емералд Ризорт Бийч и Спа“,  сграда "Емералд А",  разположен в село Равда, община Несебър, област Бургас, ул. „Македония“ № 61, построен в поземлен имот с идентификатор 61056.502. 569

 Долуподписаният/та, Петрова Лидия Ивановна, гражданин/ка на Руската Федерация, роден/а на г. Владивосток в 20.07.2018г, притежаващ международен паспорт тип „Р“ код на държавата „RUS“ номер 73 7575222, издаден на 21.07.2018г. от  ФМС 66690, валиден до 21.07.2028г. , с адрес на постоянна регистрация в Руска Федерация, 123456, село Советское, ул. Народная,13.

 

У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М

(Здесь  информация на кого дана доверенность)

 

Иван Иванович Иванов, гражданин/нка на Руската Федерация, роден/на на 29.04.1985 г. в гр. Москва, притежаваща международен паспорт тип „Р“ код на държавата „RUS“ номер 72 2591111, издаден на 09.01.2013 г. от ФМС 77711, валиден до 09.01.2023 г., с адрес на постоянна регистрация в Руска Федерация, г. Москва ул. Нансена № 1

 

със следните правомощия:

 

От мое име и с действие непосредствено за мен да ме представлява на Общо събрание на Етажна собственост Емералд А в курортен апартаментен комплекс „Емералд Ризорт Бийч и Спа“,  сграда "Емералд А",  разположен в село Равда, община Несебър, област Бургас, ул. „Македония“ № 61, построен в поземлен имот с идентификатор 61056.502. 569, с право да гласува както намери за добре по всички поставени въпроси от дневния ред на общото събрание на ЕС.

Упълномощеният може да подава, получава и предава документи, включително и да подписва документи съобразно правата, предоставени с настоящото пълномощно.

 

Това пълномощно при нужда да се тълкува разширително – в полза на упълномощеното лице.

 

 

Дата: …………2018г.                          УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: ......................................................

                                                                   АПАРТАМЕНТ:…………………………………………………….